Rapporter

 • SUDAN / SØR SUDAN, NOK 613.000, FULLFØRT
 • Bibelarbeidere
 • Kirker
 • Mororsykler til pastorer
 • Sykler til Bibelarbeidere
 • Evangeliske møteserier
 • Bibelarbeidere i Sør Sudan
  • Vi har gitt støtte til 4 Bibelarbeidere i Sør Sudan
 • Stipend til kvinner
  • 5 utdanningsstipend til kvinner
 • Community Centers

Årsrapporter