Prosjekter

Stipender til Nile Union Academy, Kairo, Egypt

Misjon 10/40 har et mål om i 2019 å å bidra med kr. 40.000 i stipendier til elever ved vår videregående pensjonatskole i Eypt, Nile Union Academy. Dette er altså et mål som forutsetter at det er givere nok som ønsker å støtte dette verdige prosjektet! For å gå videre og få seg en høyere utdannelse ved universitetet må de unge først ta videregående, og det har ikke alle økonomisk mulighet til med mindre de får stipend.

Adventist Learning Center, Beirut, Libanon

Adventist Learning Center (ALC) er et hjelpe- og utdannelsessenter for syriske flykningbarn i alderen 6-12 år, i Bourj Hammoud, Beirut i Libanon. Misjon 10/40 har bidratt til ALCs arbeid i flere år nå, for vi ser at ALCs arbeid virkelig utgjør en forskjell ved både gi skolegang, praktisk hjelp og åndelig veiledning til barna og deres familier.

 

Life-Hope Center i Nasaret (fra og med 2020)

Fra og med 2020 vil Misjon 10/40 gi sitt bidrag til drift av Life-Hope Center i byen Nasaret. Byen har utviklet seg til et sentrum for den arabiske befolkningen i Israel. Senteret tilbyr bl.a. engelskopplæring, livsstilskurs og bibelundervisning. Vi ser fram til samarbeidet med Israel Field og håper flere vil bli inspirert til å delta med oss for å fremme dette prosjektet.

Lærerfond

Sammen med menigheten i Sør Sudan vil Misjon 10/40 bygge opp kapasitet for videreutdanning av lærere til adventistkirkens skolesystem. Behovet er stort spesielt for lærere med realfagskompetanse. Det er menigheten i Sør Sudan som velger ut personer til dette programmet. 

Aksjonsfond

Fra dette fondet vil vi støtte mindre misjonsprosjekt som kan realiseres på kort tid.