Hvem er vi?

MISJON 10/40 er et privat initiativ, godkjent av styret for Adventistsamfunnet i Norge (SDA-DNU) i september 2007. Gjennom dette prosjektet får adventister i Norge anledning til å bidra til realisering av misjonsprosjekt innenfor 10/40 vinduet.

Våre samarbeidspartnere er: Middle East North Africa Union Mission (MENAU), Israel Field og tre såkalte Fields i Sør Sudan. (Greater Equatorial Field, Upper Nile Field, Greater Bahr El-Ghazal Field). I tillegg har vi en avtale med Trans-Europeisk Divisjon som gir oss en status som Supporting Ministry.

Når prosjektet er fullfinansiert sendes midlene fra SDA-DNU, via Trans-European Division til enten MENAU, Israel eller East Central Africa Division som utbetaler til den aktuelle mottaker. Dette kan virke tungvint, men gir en mye bedre mulighet for oppfølging, tilbakemelding og kontroll.

Styret

Atle Fonn Aluwini
Daglig leder/styreleder

Kjell Aune
Styremedlem / nestleder

Jason Harral
Styremedlem 

Erik S. Iversen
Styremedlem

Birgit Philpsen
Styremedlem 

Roger Robertsen
Styremedlem

Johnas K. Singo
Styremedlem

Anne Iversen
Sekretær

Dokumenter