Innsamlingsresultat

Mål: 100.000 kr

Til nå: 143.000 kr

Oppdatert: 02.11.2017

1. Stipender til Nile Union Academy, Kairo, Egypt
30 000 kr 100%
2. Adventist Learning Center, Beirut, Libanon
20 000 kr 100%
3. Litteratur til Israel Field
30 000 kr 100%
4. Aksjonsfond
30 000 kr 100%