Vippsnummer: 59 49 56

Kontonummer: 3000.30.30020

MISJON 10/40, c/o SDA-DNU, Postboks 124, 3529 Røyse

trykk her for giro

Gaven markeres med  MISJON 10/40

Marker gaven med navn og evt. hvilket prosjekt du vil støtte.
Alle gaver over kr 100 vil bli kvittert for gjennom et takkebrev.