Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! (Mark 15, 16)