Nytt om Misjon 10/40

Tirsdag 5. mai ble det gjennomført digital generalforsamling. Generalforsamling holdes hvert tredje år. Delegatene er SDA Utvidet Admin og styret i Misjon 10/40. Atle Fonn Aluwini ble gjenvalgt som leder, og to nye styremedlemmer kom inn, Birgit Philipsen og Jason Harral.
 
Misjon 10/40 ble etablert i 2007 og har i dag tre partnere innenfor 10/40 vinduet. Det er Middle East North Africa Union (MENA), Israel Field og Sør Sudan (SSAT). Alle partnere er etablerte enheter innenfor Syvendedags Adventistkirken.
 
Gjennom MENA støttes arbeid ved Adventist Learning Center (ALC) som gir hjelp og undervisning spesielt rettet mot syriske flyktninger. Det gis også stipend til utvalgte elever ved Nile Union Academy i Egypt.
 
Støtten til Israel Field har vært fokusert på utgivelse av EGW bøker på hebraisk. Fra 2020 vil støtten gå til drift av Life-Hope Center i Nasaret.
 
Det er også i disse dager i ferd med å etableres en ordning med utdanningsstøtte til utvalgte SDA lærere i Sør Sudan.
 
Fra mai 2020 vil styret bestå av følgende personer:
 
Atle Fonn Aluwini, leder
Kjell Aune, nestleder
Jason Harral
Erik S. Iversen
Birgit Philipsen
Roger Robertsen
Johnas K. Singo
 
I tillegg vil Anne Iversen fortsette som sekretær for styret.
Helge Cederstrøm og Gunnar Gjelstad, som har vært med i styret siden starten i 2007, kan nå gi stafettpinnen videre med god samvittighet.