Misjon 10/40 inngår avtale med menigheten i Sør Sudan.

I november i 2019 ble det inngått en avtale med menigheten i Sør Sudan om å bidra i utdanningen av lærere til menighetens skoler. Avtalen gjør det mulig å støtte utvalgte personer som forplikter seg til å jobbe som lærer på skoler som drives av SDA-menigheten. Det er stor mangel på kvalifiserte lærere og vi ser fram til å hjelpe menigheten videre i utviklingen av skole- og utdanningsvirksomheten i landet.