Rapporter

Første innsamling
 • SUDAN / SØR SUDAN, NOK 613.000, FULLFØRT
 • Bibelarbeidere
 • Kirker
 • Mororsykler til pastorer
 • Sykler til Bibelarbeidere
 • Evangeliske møteserier
Andre innsamling
 • Bibelarbeidere i Sør Sudan
  • Vi har gitt støtte til 4 Bibelarbeidere i Sør Sudan
 • Stipend til kvinner
  • 5 utdanningsstipend til kvinner
 • Community Centers
Tredje innsamling

Vi har samlet inn 150.000 kr til følgende prosjekter:

 • Kirke i Tatalea, Egypt
  Beløp: 50.000 kr.
 • Utgivelse av EGW bøker på hebraisk
  Beløp: 50.000 kr
 • Aksjonsfond
  Beløp: 50.000 kr

Dokumenter