Prosjekter

Stipender til Nile Union Academy, Kairo, Egypt

Misjon 10/40 har et mål om i 2019 å å bidra med kr. 40.000 i stipendier til elever ved vår videregående pensjonatskole i Eypt, Nile Union Academy. Dette er altså et mål som forutsetter at det er givere nok som ønsker å støtte dette verdige prosjektet! For å gå videre og få seg en høyere utdannelse ved universitetet må de unge først ta videregående, og det har ikke alle økonomisk mulighet til med mindre de får stipend.

Adventist Learning Center, Beirut, Libanon

Adventist Learning Center (ALC) er et hjelpe- og utdannelsessenter for syriske flykningbarn i alderen 6-12 år, i Bourj Hammoud, Beirut i Libanon. Misjon 10/40 har bidratt til ALCs arbeid i flere år nå, for vi ser at ALCs arbeid virkelig utgjør en forskjell ved både gi skolegang, praktisk hjelp og åndelig veiledning til barna og deres familier.

 

Litteratur til Israel Field

De siste årene har Misjon 10/40 bidratt med kr. 173.000 til oversettelse og utgivelse av Ellen G. White litteratur i Israel (på hebraisk). Bøkene er nå utgitt, og vil bli til velsignelse i mange, mange år framover.  Målet for 2019 er å kunne overføre kr. 40.000 til misjonslitteratur i Israel. 

Aksjonsfond

Fra dette fondet vil vi støtte mindre misjonsprosjekt som kan realiseres på kort tid.