Misjon 10/40 samles til styremøte torsdag 2. november 2017. Aktuelle saker er fordeling av ansvarsområder og oppfølging av prosjekter. Innsamlingen har gått over all forventning og styret skal nå legge planer for videre vekst.

Fra 2015 starter vi vår fjerde innsamling. Vi har nå tre samarbeidspartnere. Det er Midt-Østen/Nord Afrika Unionen (MENA), Israel Field samt Sør Sudan. Vi er i ferd med å lande et prosjekt i samarbeid med MENA. Grunnet sikkerhetssituasjonen må vi være tilbakeholdne med informasjon her. I forhold til Israel fortsetter vi støtten til trykking av…

Grunnet beslutning om overgang til ny platform for hjemmesiden har vi ikke oppdatert den gamle siden. Siden sist har følgende skjedd: Nye vedtekter vedtatt 16. mai 2013. Den største endringen er innføring av Generalforsamling hvert tredje år, samt at inntil 10 prosent av innsamlet beløp kan gå til administrasjon, som i hovedsak betyr dekning av…

Vi er glade for å kunne presentere en ny hjemmeside i wordpress. Vi takker Vinjar Romsvik i SDA web for tilrettelegging. Jonar Fonn Aluwini har hatt ansvar for overgangen til den nye siden. Her finner du oppdatert informasjon, så følg med.