Nettbank

Kontonummer: 3000.30.30020 til Adventistsamfunnet, MISJON 10/40

Giro

Adventistsamfunnet MISJON 10/40, 3529 Røyse

Trykk her for giro

Til kasserer i menigheten

Gaven markeres med Adventistsamfunnet DNU, MISJON 10/40

Marker gaven med navn og evt. hvilket prosjekt du vil støtte.
Alle gaver over kr 100 vil bli kvittert for gjennom et takkebrev.